sklad | Android file storage library with encryption and streaming | Encryption library

 by   ragnor-rs Java Version: Current License: Apache-2.0

kandi X-RAY | sklad Summary

kandi X-RAY | sklad Summary

sklad is a Java library typically used in Security, Encryption applications. sklad has no bugs, it has no vulnerabilities, it has build file available, it has a Permissive License and it has low support. You can download it from GitHub.

Android file storage library with encryption and streaming support.
Support
  Quality
   Security
    License
     Reuse

      kandi-support Support

       sklad has a low active ecosystem.
       It has 26 star(s) with 4 fork(s). There are 6 watchers for this library.
       OutlinedDot
       It had no major release in the last 6 months.
       sklad has no issues reported. There are no pull requests.
       It has a neutral sentiment in the developer community.
       The latest version of sklad is current.

      kandi-Quality Quality

       sklad has 0 bugs and 0 code smells.

      kandi-Security Security

       sklad has no vulnerabilities reported, and its dependent libraries have no vulnerabilities reported.
       sklad code analysis shows 0 unresolved vulnerabilities.
       There are 0 security hotspots that need review.

      kandi-License License

       sklad is licensed under the Apache-2.0 License. This license is Permissive.
       Permissive licenses have the least restrictions, and you can use them in most projects.

      kandi-Reuse Reuse

       sklad releases are not available. You will need to build from source code and install.
       Build file is available. You can build the component from source.
       Installation instructions, examples and code snippets are available.

      Top functions reviewed by kandi - BETA

      kandi has reviewed sklad and discovered the below as its top functions. This is intended to give you an instant insight into sklad implemented functionality, and help decide if they suit your requirements.
      • Creates a new output stream with the given id
      • Creates a cipher for the given mode and key
      • Open an input stream to the ZIP file
      • Checks if the ZIP file contains the given entry
      • Open an output stream
      • Allocate space
      • Open an input stream for a journal entry
      • Performs a binary xor
      • Deletes a file by its id
      • Get the size of the directory
      • Returns the id of the oldest
      • Sets whether the marker is fully cached or not
      • Checks if a marker is fully cached
      • Opens an input stream
      • Returns the id of the oldest file
      • Try to cache a file
      • Creates an output stream for writing
      • Open an output stream for the given file
      • Open an input stream
      • Open an input stream for data storage
      Get all kandi verified functions for this library.

      sklad Key Features

      No Key Features are available at this moment for sklad.

      sklad Examples and Code Snippets

      No Code Snippets are available at this moment for sklad.

      Community Discussions

      QUESTION

      Bootstrap alignment bug only occuring in internet explorer
      Asked 2020-Mar-25 at 02:07

      I have a bug on my website only occuring in the Internet Explorer and I cant find out how I can fix it. I already checked if there are any unclosed elements in my code.

      In Chrome the elements are aligned correctly: enter image description here

      and in Internet explorer the elements are covering each other enter image description here

      This is my HTML code

      ...

      ANSWER

      Answered 2020-Mar-25 at 02:07

      The issue is related to the Bootstrap Flex, try to remove the "d-flex":

      Source https://stackoverflow.com/questions/60829255

      QUESTION

      Vue-tables-2 options.hiddenColumns doesn't work
      Asked 2020-Jan-08 at 11:28

      I can't figure out why the hiddenColumns option does not work. When I set it to hiddenColumns:['name'], I still can see the name column... I've tried the newest version but the problem remains.

      EDIT

      I want to have name column hidden by default but user can unhide it using columnsDropdown. So I can't just remove it from the columns array.

      ...

      ANSWER

      Answered 2020-Jan-08 at 11:28

      if you are using an version older than november 2019 it properly wont work based on matfish2 last post on this GitHub issue. I had the same issue, but using latest version did the trick for me.

      Source https://stackoverflow.com/questions/59567809

      QUESTION

      Undefined index when printing data from mysql database?
      Asked 2019-Dec-08 at 01:34

      This is the method I use to get the specific row.

      ...

      ANSWER

      Answered 2019-Dec-08 at 01:34

      You have multidimensional array $udajeNajom. Use foreach.

      Source https://stackoverflow.com/questions/59231625

      QUESTION

      dividing tables into sub-tables
      Asked 2019-Oct-07 at 09:59
      var word=[
              [
                "0. wordAng - wordPl 1. gap year - rok przerwy po ukonczeniu szkoly sredniej 2. safety course - kurs zasad bezpieczenstwa 3. increase - zwiekszac sie (o ilosci/jakosci)4. decrease - zmniejszac sie (o ilosci/jakosci) 5. within walking distance - w odleglosci, ktora mozna pokonac pieszo 6. mention - wspomniec o czyms 7. overland - droga ladowa / naziemny 8. memorable - niezapomniany/ godny zapamietania 9. sign up with - zapisac sie/zaangazowac/zwiazac sie z 10. deliverer - doreczyciel/dostawca 11. paragliding - paralotnia 12. placement - polozenie/lokalizacja 13. research - badania naukowe 14. expences - wydatki 15. cruise ship - statek rejsowy 16. on board - na pokladzie 17. off the coast - z daleka od brzegu 18. available - dostepne 19. working hours - godziny pracy 20. deal with - radzic sobie z 21. counsellor - doradca/opiekun 22. freelance - pracowac jako wolny strzelec 23. call back - oddzwonic pozniej 24. take on - zatrudniac 25. hold a certificate - posiadac dyplom 26. put through - polaczyc przez telefon 27. flood - powodz 28. volcanic eruption - wybuch wulkanu 29. drought - susza 30. pollution - zanieczyszczenie 31. earthquake - trzesienie ziemi 32. pump out - wypompowywac/emitowac 33. toward - w kierunku 34. grow - rosnac/uprawiac 35. canoe - kajak 36. fireworks - fajerwerki 37. light up - rozswietlic 38. sheke - trzasc sie 39. fall off - spadac/odpadac 40. twister - tornado/traba powietrzna 41. calm - spokojny/nieporuszony 42. weatherman - prezenter pogody 43. strike - uderzyc/nadejsc/dopasc 44. pray - modlic sie 45. prayer - modlitwa 46. put down - wpisywac/klasc 47. huge - ogromny/olbrzymi 48. directly - bezposrednio 49. unexpected - nieoczekiwany 50. expected - oczekiwany 51. chase - gonic/scigac 52. awake - obudzony/przebudzony/obudzic/przebudzic sie 53. prediction - przewidywanie 54. predict - przewidywac 55. spontaneous decision - decyzja spontaniczna 56. global warming - globalne ocieplenie 57. rising level - podnoszacy sie poziom 58. cover - przykrywac/pokrywac/przykrywa/pokrywa (czasownik i rzeczownik) 59. glacier - lodowiec 60. well - studnia 61. cause - powodowac 62. precious - drogocanny 63. collect donations - zbierac datki 64. fossil fuel - paliwo kopalne 65. ice cap - pokrywa lodowa 66. blanket - koc 67. shortage - brak/niedobor 68. leak - przeciekac/wyciek 69. dispose of - unieszkodliwic/uporac sie z 70. dump - sklad/zrzut 71. breed - rasa/gatunek 72. die out - wymrzec/wyginac 73. scarce - rzadki/malo spotykany 74. look for - szukac 75. look after - opiekowac sie 76. cub - kocie/mlode 77. cuddly - milutki 78. fierce-looking - wygladajacy groznie 79. habitat - srodowisko/miejsce wystepowania 80. in case of - w razie/jesli wystapi"
          ],
              [
                "0. wordAng - wordPl 1. alidi - alidi 2. at gunpoint - pod grozba uzycia broni 3. beat sb up - pobic 4. burglar - wlamywacz 5. commit a crime - popelnic przestepstwo 6. criminal - przestepca 7. escape - uciekac 8. force - sila 9. forger - falszerz 10. get out of - wyjsc 11. getaway - ucieczka 12. hand over - przekazywac 13. hand sth in - wreczyc 14. hide - ukryc 15. hold up - napad rabunkowy 16. illegal - nielegalny 17. mugger - bandyta 18. mugging - kradzierz z rozbojem 19. murder - morderstwo 20. murderer - morderca 21. pickpocket - kieszonkowiec 22. prisoner - wiezien 23. ransom - okup 24. rob - rabowac 25. robber - zlodziej 26. robbery - napad 27. shoplifter - zlodziej sklepowy 28. shoplifting - kradzierz sklepowa 29. suspect - podejrzany 30. suspicious - podejrzany 31. suspiciously - podejrzliwie 32. theft - kradziez 33. thieft - zlodziej 34. threaten - grozic 35. tick off - dawac reprymende 36. violence - przemoc 37. appear - pojawiac sie 38. appearence - wygląd 39. author - autor 40. carry out duties - wypelniac obowiazki 41. clever diagnosis - inteligentan diagnoza 42. come out - ukazac sie 43. cuff - mankiet 44. carved pipe - rzezbiona fajka 45. deduce - wnioskowac 46. diary - dziennik 47. edition - wydanie 48. fictional - fikcyjny 49. immediate success - natychmiastowy sukces 50. indicate - wskazywac 51. insult - zniewazac 52. magnifying glass - szklo powiekszajace 53. notice - zauwazyc 54. observation - obserwacja 55. plot - fabula 56. relationships - kontakty 57. shopkeeper - kupiec 58. smooth patch - gładka lata 59. solve mysteries - rozwiazywac zagadki 60. tattoo - tatuaz 61. tradesman - handlowiec 62. trai - szkolic 63. who is behind it - kto za tym stoi 64. accuse sb of sth - oskarzyc kogos o cos 65. accused of - oskarzony o 66. arrest - aresztowac 67. cctv - kamera przemyslowa 68. avidence - dowody 69. fill in a form - wypelniac formularz 70. fingerprint - odcisk palca 71. forensic - sadowy 72. murder case - sprawa o morderstwo 73. proof - dowod 74. prosecute - oskarzac 75. punish - karac kogos 76. report - raport 77. scene of crime - miejsce przestepstwa 78. traces - slady 79. confess guilt - przyznawac sie do winy 80. court -sad 81. defendant - oskarzony 82. end up in jail - trafic do wiezienia 83. go on trial - miec proces 84. guilty - winny 85. innocent - niewinny 86. judge - sedzia 87. jury - lawa przysieglych 88. lawer - prawnik 89. make statements under oath - zeznawac pod przysiega 90. minor - drobny 91. pass sentence - wydawac wyrok 92. sentence sombady to - skazywac kogos na 93. try - sadzic 94. under oath - pod przysiega 95. victim - ofiara 96. witness - slabosc"
              ]
            ];
      
      ...

      ANSWER

      Answered 2019-Oct-07 at 09:59

      I think you want to split by number and then split by hyphen. For example,

      Source https://stackoverflow.com/questions/58267108

      QUESTION

      Error code:1215 Cannot add foreign key constraint while running script in MySQL workbench version 6.3
      Asked 2018-Jan-13 at 19:03

      First of all i apologize that the names of the tables and so on are in another language.

      The issue is i can't seem to add a foreign key named ID_KOPIE from the table KOPIA_KNIHY into the table SKLAD for some reason. When it gets to adding the foreign key to to the table SKLAD it throws out an error 1215. Here is the code:

      ...

      ANSWER

      Answered 2018-Jan-13 at 18:27

      Try this way. Please do alter the ON UPDATE ... ON DELETE syntax in this example with the one you need.

      Source https://stackoverflow.com/questions/48242395

      Community Discussions, Code Snippets contain sources that include Stack Exchange Network

      Vulnerabilities

      No vulnerabilities reported

      Install sklad

      Add it in your root build.gradle at the end of repositories:.

      Support

      For any new features, suggestions and bugs create an issue on GitHub. If you have any questions check and ask questions on community page Stack Overflow .
      Find more information at:

      Find, review, and download reusable Libraries, Code Snippets, Cloud APIs from over 650 million Knowledge Items

      Find more libraries
      CLONE
     • HTTPS

      https://github.com/ragnor-rs/sklad.git

     • CLI

      gh repo clone ragnor-rs/sklad

     • sshUrl

      git@github.com:ragnor-rs/sklad.git

     • Stay Updated

      Subscribe to our newsletter for trending solutions and developer bootcamps

      Agree to Sign up and Terms & Conditions

      Share this Page

      share link

      Explore Related Topics

      Consider Popular Encryption Libraries

      certbot

      by certbot

      Signal-Android

      by signalapp

      unlock-music

      by unlock-music

      client

      by keybase

      Signal-Server

      by signalapp

      Try Top Libraries by ragnor-rs

      visum

      by ragnor-rsJava

      dali

      by ragnor-rsJava

      mvp-sandbox

      by ragnor-rsJava

      el-adapter

      by ragnor-rsJava

      mvp-sandbox-backend

      by ragnor-rsJava